Kijk

 • De eerste de beste

  22-05-2014 3215 keer bekeken 0 reacties

  De weg als ontwerpopgave is een van de thema's waar ik me als provinciaal adviseur op richt. Zeker in een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland speelt infrastructuur een belangrijke rol. Daarbij valt het mij op dat, zeker bij nieuwe infrastructuur, 'de weg' vaak primair wordt beschouwd als een noodzakelijk kwaad, een aantasting van het landschap. De inzet lijkt vooral gericht op het beperken van de schade en het reduceren van de overlast voor de omgeving. Op zich begrijpelijk, maar daarbij wordt in mijn ogen de kwaliteit van de weg zelf nog al eens uit het oog verloren.  

  Ik zie de weg als een belangrijke openbare ruimte; niet alleen een functionele verbinding, maar ook de route waarlangs de Zuid-Hollandse steden en landschappen ervaren worden. De kwaliteit van dit panorama en de aantrekkelijkheid van de route kleurt daarmee in belangrijke mate het beeld dat we van Zuid-Holland op ons netvlies hebben. Het Zuid-Hollandse landschap is dus gebaat bij goede en mooie wegen. 

  Constantijn Huygens pleitte daar zo'n 350 jaar geleden ook al voor. Naar zijn ontwerp werd, in opdracht van de Staten van Holland in 1665 de eerste geplaveide weg buiten de bebouwde kom in Holland gerealiseerd. Het is daarmee in feite de eerste provinciale weg. De ‘Zee-straet van ‘s Gravenhaghe op Schevening’ verbond het oude centrum van Den Haag met het vissersdorp in de duinen. Bijzonder is dat het nu, eeuwen later, niet alleen een fraaie beeldbepalende laanstructuur in de stad is, maar ook nog steeds een belangrijke functie vervult in de ontsluitingsstructuur. De ruime dimensionering van de laan getuigt van een vooruitziende blik van Huygens. De rijtuigen hebben plaatsgemaakt voor tram, auto en fiets. De Scheveningseweg, zoals hij inmiddels heet, maakt integraal deel uit van het stedelijk weefsel van Den Haag en vormt daarin een duurzame, herkenbare, functionele en fraaie lijn: de eerste de beste provinciale weg.   

 • Waterplein

  05-12-2013 3225 keer bekeken 0 reacties

  Rotterdam heeft er een bijzonder plein bij. Het Benthemplein in Rotterdam Noord is omgevormd tot een waterplein. Klimaatverandering leidt tot meer en heviger buien. In het stedelijk gebied is er doorgaans weinig ruimte om dit water op te vangen waardoor de kans op overlast toeneemt. Het Waterplein, een ontwerp van De Urbanisten. biedt hier een aantrekkelijke oplossing voor. Onder normale omstandigheden is het een groen plein met ruimte voor sport en verblijf. Bij veel regen wordt het water opgevangen in speciale bassins en verandert het plein in een berging voor bijna 2 miljoen liter water. Kijk hier hoe het werkt. Er is zelf een stripboek van dit ‘wondere waterplein’ gemaakt.

  Zuid-Holland is doordrenkt met water: de verbindende factor tussen stad en land. Hier liggen belangrijke opgaven: zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied zullen maatregelen nodig zijn om de waterhuishouding op orde te houden. Het Waterplein laat zien dat dit ook kansen biedt voor aantrekkelijke nieuwe (stads)landschappen.

 • Twentse Sawa

  12-10-2013 3746 keer bekeken 0 reacties

  Ondertussen in Twente .... Onlangs was de opening van een nieuw multifunctioneel waterlandschap tussen Hengelo en Enschede: het Kristalbad. Het waterschap Regge en Dinkel heeft hier het initiatief genomen om samen met andere partijen (gemeenten, natuurbeheerders, provincie) te komen tot een bijzonder nieuw gebied waar verschillende functies en opgaven worden gecombineerd: waterberging, waterzuivering, ecologische verbinding en recreatie. Kenmerkend voor het ontwerp is de strakke opzet van parallele stroken - een soort Twentse sawah. Een nieuwe structuur die niet alleen uitermate geschikt is voor zowel de water- als de natuuropgaven maar die ook een nieuwe identiteit en betekenis geeft aan dit voorheen versnipperde 'niemandsland' tussen beiden steden. Een nieuwe kwaliteit die het gevolg is van een echt integrale aanpak. En een waterschap dat het lef toont verder te kijken dan de 'primaire taak' en zich bekommert om de ruimtelijke kwaliteit. Wat mij betreft voorbeeldig. En voor wie Twente te ver is: ook hier live te bekijken.

 • De weg bepaalt ons landschap

  11-09-2013 5807 keer bekeken 0 reacties

  De weg is misschien wel de belangrijkste openbare ruimte die we kennen; vanaf de weg ervaren we het landschap en de stad om ons heen. Toch wordt die nog weinig als zodanig gezien. Zomergast / ontwerper / kunstenaar Daan Roosegaarde zegt er in een interview in de Volkskrant (31-8-’13) het volgende over:      

  “Iedereen richt zich maar op de auto, maar de weg bepaalt ons landschap. De weg is wat je ziet als je rijdt – and nobody cares ! Innovatie: nul. De openbare ruimte is altijd toebedeeld aan de harde bouwers, aan de techneuten. Die ruimte wil ik terugpakken, die ruimte is van ons allemaal.“ Mooi gezegd – het doet mij denken aan een beeld van de Zweedse fotograaf Erik Johansson, die letterlijk zijn eigen pad trekt.

  (beeld: Erik Johansson, www.erikjohanssonphoto.com)

 • Argus-ogen

  29-08-2013 3184 keer bekeken 0 reacties

  Voor de kust bij Ter Heijde ligt de Zandmotor; een enorme bult zand die met behulp van wind, golven en stroming de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen zal ‘voeden’. Het is ‘bouwen met natuur’; natuurlijke processen worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuw duin en strand om onze kust veiliger te maken.  Een fascinerende plek; in feite is het een laboratorium voor een nieuwe vorm van kustbeheer. Daarom wordt alles ook zorgvuldig in de gaten gehouden; hoe verplaatst het zand zich, in welke tempo, naar welke plekken? Om dit alles te monitoren is de Argus-mast geplaatst: een 40 meter hoge mast met daarop 8 camera’s die de ontwikkeling van de Zandmotor nauwlettend in de gaten houden. Het is een mooi beeld: zo’n technisch ding midden op een grote zandvlakte. Het onderstreept het laboratorium-karakter van de plek; het spelen met zand en water tot wetenschap verheven. Het zijn echter alleen de argus-ogen van de wetenschappers die het (ongetwijfeld) mooie uitzicht mogen aanschouwen. Ik beschouw het als een gemiste kans dat de plaatsing van een dergelijk object niet is benut voor een combinatie met een publiek uitzichtpunt waar letterlijk aanschouwelijk kan worden gemaakt hoe hier het fascinerende spel met zand, wind en water wordt gespeeld.     

 • De Groene Verbinding

  25-08-2013 3508 keer bekeken 0 reacties

  Mooi voorbeeld van een nieuwe, fraai vormgegeven stad-land verbinding: de Groene Verbinding. Deze nieuwe brug zorgt er voor dat fietsers en wandelaars de A15 en de Betuwelijn kunnen passeren en verbindt daarmee de zuidelijke wijken van Rotterdam met de groengebieden van het Buijtenland van Rhoon en die langs de Oude Maas. De brug heeft een open staalconstructie die oogt als een stalen netkous. De brug is wit ‘met een vleugje groen’ en is ontworpen door Marc Verheijen (Gemeentewerken Rotterdam). Gebruikers moeten nog even geduld hebben; de aansluiting op de omgeving moet nog worden gemaakt; de brug gaat pas in mei 2014 open voor het publiek. 

 • De Mozes-brug

  25-06-2013 5146 keer bekeken 0 reacties

  Kwaliteit begint met het formuleren van de juiste vraag.  Wat is in essentie de opgave ? De oplossing die de ontwerpers van RO&AD Architecten voor Fort De Roovere (een schans bij Halsteren, NB) hebben ontworpen illustreert het belang hiervan. Gevraagd was een brug te ontwerpen voor bezoekers van het fort. De ontwerpers hebben geconcludeerd dat dit de verkeerde vraag was. Een brug achtten zij namelijk niet gepast bij een dergelijk verdedigingswerk. Ze hebben de opgave vertaald naar de essentie van de vraag namelijk: hoe kom ik aan de overkant op een manier die past bij het karakter van de plek? Een ‘onzichtbaar’ pad dat het water doorklieft is het resultaat. De bezoeker ervaart zo met deze ‘Mozesbrug’ op prachtige wijze de betekenis van het water op deze plek.    

Cookie-instellingen