Submenu

Harm Veenenbos

Contactgegevens: h.veenenbos@pzh.nl

Ik ben Harm Veenenbos en sinds september 2016  ben ik de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in de provincie Zuid-Holland. Als landschapsarchitect  en als directeur van bureau Veenenbos en Bosch  heb ik in de afgelopen vijfentwintig jaar een brede ervaring opgebouwd op dit vlak.

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit wordt nog al eens verward met ‘mooi’. Ruimtelijke kwaliteit wordt ook nog al eens gezien als iets wat er nog even ‘bij’ moet. En ruimtelijke kwaliteit wordt vaak gezien als duur. Dat om maar eens drie verkeerde beelden te noemen.

Maar wat is ruimtelijke kwaliteit dan wel?
De kwaliteit van de ruimte hangt samen met een functionele en doelmatige inrichting:  de gebruikswaarde. Met daarbij de vraag of de inrichting rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen en tegen een stootje kan: de toekomstwaarde. En daarnaast of het zorgvuldig en fraai is vormgegeven: de belevingswaarde. 

Ik neem als voorbeeld de opkomst van windenergie in ons landschap.  Deze ontwikkeling roept vragen op als: Waar is er ruimte voor? Waar waait het veel of is veel energie nodig? Sluit het aan bij het bestaande landschap of ontstaat er een nieuw en boeiend landschap?  Tot welke beperkingen leiden gemaakten keuzen en is uitbreiding later mogelijk?

Gist in het brood

Ruimtelijke kwaliteit vraagt dus van de betrokkenen dat zij bij veranderingen vanaf het begin nadenken over de verbetering van de Zuid-Hollandse ruimte. Ruimtelijke kwaliteit gaat over een breder perspectief, over slim combineren, over afstemmen. Ruimtelijke kwaliteit is dus meer het gist in het brood dan de slagroom op de taart.

Onafhankelijke positie

De provinciaal adviseur heeft een onafhankelijke positie. Vanuit die rol geef ik gevraagd en ongevraagd advies, initieer onderzoek, gesprekken en ateliers. Centraal daarin staat de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vindt dit van belang omdat in hun ogen de kwaliteit van de ruimte bijzondere zorg en aandacht vergt in een sterk verstedelijkte provincie als Zuid-Holland.

Ik sta open voor vragen zowel vanuit de provinciale organisatie als van andere partijen die betrokken zijn bij de inrichting van de Zuid-Hollandse ruimte.

Mijn aanstelling is voor een periode van 3,5 jaar. Twee dagen per week werk ik als provinciaal adviseur. Begin volgend jaar publiceer ik een nieuw werkprogramma waarin ik de inhoudelijke thema’s en de werkwijze zal neerzetten die voor de komende periode de leidraad vormen.

 

Cookie-instellingen