Submenu

‘New Deal’ Krimpenerwaard

25-07-2020 2509 keer bekeken

Samen met het College van Rijksadviseurs is het afgelopen jaar gezocht naar een New Deal tussen boer en maatschappij voor de Krimpenerwaard. Het doel: een eerlijk inkomen voor de boer , schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk, toegankelijk landschap.

Met de actuele opgaven rond CO2, bodemdaling, stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit wordt duidelijk dat aanpassingen in de landbouw nodig zijn. Het is gemakkelijk maar onterecht om daarbij alleen naar de boeren te wijzen. Deze pilot doet een serieuze poging om te tonen hoe een ‘faire deal’ er in de Krimpenerwaard, als typerend veengebied, concreet uit kan zien. Hoe zit het met de toekomst van landbouw en landschap en wat er voor nodig is om daar te komen?

De studie toont aan dat niet alles tegelijk kan! We staan voor belangrijke inhoudelijke keuzen. De pilot schets een beeld met een maximale inspanning rond de klimaatopgave, biodiverse weides, een landschaps- en natuur inclusief kringloopbedrijf, een herwonnen landschappelijke zonering van de polder en nieuwe verbindingen tussen boer en maatschappij.

Voor mij is de pilot een logisch vervolg op de eerdere studie naar bodem, water en landgebruik in het Groene Hart. In de pilot is samengewerkt met boeren, agrarisch collectief, waterschap, gemeente en provincie in combinatie met VPxDG landschapsarchitecten, het Louis Bolk Instituut en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Bekijk hier het resultaat van de pilot landschapsinclusieve landbouw Krimpenerwaard

Cookie-instellingen