Submenu

Biobased Zuid-Holland, studie Young Innovators 2019

17-03-2020 3079 keer bekeken

In opdracht van de Park onderzochten de Young Innovators hoe de provincie meer circulair kan worden. Welke materialen, produceren wij dan zelf? En hoe levert dit dan tegelijk een bijdrage aan andere opgaven als CO2 reductie, gezondheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

Teelt van biobased materialen vanuit historische inspiratie

Een biobased Zuid-Holland maakt de provincie ook aantrekkelijker en meer biodivers. Dat toont de studie van BOOM landscape in het kader van de Young Innovators.
BOOM stelt geen grootschalige teelten maar vooral een meer divers en rijker landschap voor. De teelt van biobased materialen wordt gemixt met bestaande en nieuwe vormen van gebruik. Wat dat betreft biedt de historie inspiratie. De wijze waarop dit gebeurt en de ingezette teelten variëren voor veen, zand en klei. BOOM teelt eiken, elzen en hazelaar maar ook biezen, russen en lisdodde in de veenweiden, plaatst droog duinbos op de hogere en essen-iepenbos in de laagten van de zandgronden terwijl agroforestry wordt geïntroduceerd op de kleigronden. Als geheel geeft dit een verleidelijk beeld wat een divers pallet aan bruikbare materialen oplevert.

Rapportage Biobased Zuid-Holland BOOM Landscape 

Cookie-instellingen