Submenu

Structurele oplossing nodig voor beter bereikbare Gouwe

21-11-2019 4783 keer bekeken

“Los niet enkel de bestaande knelpunten op, maar werk ook aan een beeld en koers voor de langere termijn”, stelt Harm Veenenbos, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) in zijn advies over een beter bereikbare Gouwe.

Om de regio rondom de Gouwe tussen de N11 en de A12 in de toekomst goed bereikbaar te houden moet er een uitgebreide verkenning komen. Dat concludeert Harm Veenenbos, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit. Op verzoek van Floor Vermeulen, gedeputeerde en voorzitter van het programma Beter Bereikbaar Gouwe, onderzocht Veenenbos of de provincie en de samenwerkingspartners op de goede weg zijn om de leefbaarheid en de bereikbaarheid rond de Gouwe te verbeteren.

Aanleiding voor de studie van de ruimtelijk adviseur zijn de knelpunten in de vaarweg de Gouwe en op de wegen in de regio rond Boskoop en Waddinxveen. Het gebied is complex om te vernieuwen doordat er weinig ruimte is en er veel uiteenlopende belangen spelen. Bij Boskoop en Waddinxveen zijn hefbruggen die zowel het verkeer op de weg als op het water vertragen. Op de aansluiting van N11-A12 bij Bodegraven-Reeuwijk loopt het verkeer geregeld vast en de N207 is populair bij automobilisten als sluiproute. Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp hebben last van het vele verkeer in de dorpskern.

’Samenhangend pakket'

Begin dit jaar is een aantal ideeën voor nader onderzoek voor het gebied in beeld gebracht. Dat betrof onder andere een vlotte en veilige doorvaart op de Gouwe, een nieuwe oeververbinding van het oosten naar het westen en  alternatieve noord-zuidwegen. Nu moet er een samenhangend pakket komen waar de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Regio Midden Holland en provincie Zuid-Holland in samenwerken.

In het advies doet Veenenbos een voorzet voor de ingrediënten. Daarbij pleit hij voor het toevoegen van kwaliteit aan het karakteristieke gebied rond de Gouwe. Hij wil inzetten op een structurele oplossing: “Los niet enkel de bestaande knelpunten op, maar denk nu ook vanuit een beeld en koers voor de langere termijn”, licht de adviseur toe “We zijn hier al langer bezig met verbeteringen”. Hij vindt dat er rekening gehouden moet worden met logistieke zwaartepunten in het gebied en waar verbindingen in de toekomst nodig zijn. “Neem daarbij ook de ruimte om andere opties in beeld te brengen, te bestuderen en uit te werken.”

Veenenbos ziet in de oostelijke verbinding geen oplossing.  Hij is voorstander van het versterken van de A12, verbeteren van OV- en fietsverbinding en aanleg recreatievaart.

Aanknopingspunten

Wethouders Inge Nieuwenhuizen van Bodegraven-Reeuwijk, Kirsten Schippers van Waddinxveen, Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn en gedeputeerde  Floor Vermeulen van provincie Zuid-Holland namen het advies namens de Bestuurlijke Afstem Groep in ontvangst. Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Dit advies biedt genoeg aanknopingspunten voor de volgende verdiepende stap. Samen met de partners van Beter Bereikbare Gouwe bekijken we hoe we met behulp van dit advies onze keuzes scherper kunnen maken”.

Bekijk het advies

 

 

Cookie-instellingen