Submenu

Scenariostudie Groene Hart halverwege

06-03-2019 5451 keer bekeken

De drie Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Harm Veenenbos (Zuid-Holland), Steven Slabbers (Noord-Holland) en Paul Roncken (Utrecht) hebben het eerste deel van hun scenariostudie naar het Groene Hart opgeleverd. De scenariostudie is een verdiepingsslag van het Perspectief Groene Hart.

Knelpunten en kansen in beeld
De scenariostudie van de drie adviseurs richt zich op de bodemdaling en de waterhuishouding in het Groene Hart. Het op orde brengen hiervan is een belangrijk uitgangspunt voor het landgebruik en het oplossen van andere opgaven. De studie moet de consequenties, knelpunten en kansen in beeld brengen.
Harm Veenenbos, PARK Zuid-Holland: “Wij hebben nadrukkelijk gekozen voor een scenariostudie naar bodem en water omdat daar in onze ogen een urgente en sturende opgave ligt voor het Groene Hart”.
BURO SANT EN CO + FABRICations heeft de studie uitgevoerd. De waterschappen, Wageningen Economic Research, Veen Innovatiecentrum en Deltares adviseerden hen daarbij.
Een reeks van landschappelijke bouwstenen is geformuleerd. Deze bouwstenen schetsen een visie op het Groene Hart en werken bedrijfsmodellen uit voor de landbouw. Met kaarten, impressies en film is de visie verbeeld.

Inzoomen op de regio
Drie nieuwe bureaus gaan met de kennis van de studie aan de slag in drie regio’s. Deze regio’s zijn de Alblasserwaard (Peter de Ruyter), de Amstelscheg (Vista) en het gebied rond Kamerik (Flux). Paul Roncken, PARK Utrecht: .” De gebieden zijn gekozen vanwege de verschillende bodemomstandigheden en karakteristieken. In de uitwerkingen onderzoeken de bureaus de toepassing van de bouwstenen en de bedrijfsmodellen.” Daarnaast bekijken ze hoe de ingrepen doorwerken in de ruimtelijke opbouw en - kwaliteit van het gebied. Bij deze uitwerkingen zijn verschillende gebiedspartners betrokken.
 

 

 

 

Cookie-instellingen